Osmanlı döneminde kişilerin edindiği ve halen de mülkiyet hakkı devam ettiği halde kişilerce hak sahibi olduğu bilinmeyen veya bilindiği halde elde edilemeyen ev, tarla, arsa, dükkan vs gibi gayrimenkullerin tapularının okunması ve özellikle de bu yerlerin günümüz tapu/kadastro kayıtlarından araştırılarak durumunun ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma sonunda ortaya çıkarılacak bilgi ve belgeler, bu tür gayrimenkuller için açılacak mülkiyet davalarına esas teşkil edecek ve kazanılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmanın ücretlendirmesi de karşılıklı görüşmeye tabidir.