Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü altı asır boyunca kullanılan ve arap alfabesiyle yazılıp okunan Türkçedir. Bundan dolayı ‘Osmanlı Türkçesi’ tabiri doğru olarak kabul edilirse de ‘Osmanlıca’ şeklinde kullanılması daha yaygındır. 600 yıl boyunca Osmanlı devletinin resmi yazışmaları bu dille yapılmış, dini-ilmi-edebi eserler yazılmış ve halk da kendi arasında Osmanlıcayı kullanmıştır.  1928 yılında yapılan Harf inkılabıyla bu alfabe terkedilmiş ve Türkçe dili latin alfabesiyle yazılıp okunmaya başlanmıştır. Bugün artık Osmanlıca, üniversitelerin Edebiyat, Tarih, İlahiyat, Kütüphanecilik ve Arşivcilik gibi bölümler ile bazı ortaöğretim kurumlarında öğretilmektedir.

Hernekadar bugün artık Osmanlıca kullanılmasa da geride bu alfabe ile yazılmış çok sayıda dini, ilmi, edebi  vb  kitap, gazete, dergi gibi basılı (matbu) eser kalmıştır. Milyonlarca Osmanlı arşiv belgesi, Kadı sicilleri, Tapu ve nufus kayıtlarında devletin tarihi saklıdır. Ayrıca; mezar taşları, kitabeler, özel arşivler, mektuplar, hatırat vs türü dokümanlarda da kişi, aile veya kurumların geçmişleri bulunmaktadır. Ancak bu eserlerin okunabilmesi, anlaşılabilmesi, günümüz Türkçesine çevirilmesi  ve yorumlanabilmesi uzmanlık gerektirmektedir. İşte UZMAN OSMANLICA ÇEVİRİ sitesi de bu eserlerin günümüze kazandırılması amacıyla kurulmuştur. Bu hizmetten yararlanabilmek için şu adrese bir mail atmanız yeterlidir:

ceviri@uzmanosmanlica.com

Site personeli, Tarih Doçenti ve Arşiv Uzmanı olan bir öğretim üyesinden ve onun yönetiminde Tarih, Edebiyat ve İlahiyat alanlarında doktora veya yükseklisans yapmış kişilerden oluşmakta olup şu konularda hizmet vermektedir: