Her alanda Osmanlıca olarak basılmış olan (matbu) kitap, dergi, gazete, broşür, diploma vesairenin okunup (transkribe) bilgisayar ortamında yazılmasıdır.

Bu tür dokümanlar, daha ziyade ilgili fakültelerin dönem veya bitirme ödevleri, yükseklisans-doktora tezleri veya araştırma projelerinde kullanılmaktadır. Bu matbu eserler sadece Osmanlıca’dan günümüz alfabesine çevirilebileceği gibi -isteğe bağlı olarak- transkripsiyonu da (uzun sesler ile ayın ve hemze harflerinin gösterilmesi) yapılabilir.

ÜCRET: Bu tür eserler, her sayfasında yaklaşık sadece 500 kelime bulunan küçük ebatlı bir kitap olabileceği gibi her sayfasında yaklaşık 5.000 kelime olan bir gazete de olabilirler. Bunda bir standart olmadığından dolayı ücretlendirme Osmanlıca çevirinin yazıldığı bir bilgisayar sayfası olarak yapılacaktır. 1,5 ara ve 12 punto Times New Roman ile yazılmış olan bir A4  sayfası çeviri 5 tl.dir.