Şahısların veya ailelerinin tarihsel köklerinin (soyağacı/şecere) araştırılmasıdır. Uzun soluklu ve zorlu bir çalışma gerektiren bu araştırma; arşiv belgeleri, nufus sayım defterleri, sicill-i ahval kayıtları, vakfiyeler vb gibi dokümanlara ilaveten nufus ve tapu kayıtları, mezar taşları vs incelenerek yapılır. Halen yaşayan aile fertlerinden başlayarak mümkün olduğunca geriye gidilerek yapılacak bu çalışmanın ücretlendirilmesi karşılıklı görüşmeyle belirlenecektir.